Fundusze Europejskie

Projekt pt. „Podnoszenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowlanego Grzegorz Jankowiak w oparciu o nowoczesne wzornictwo”

realizowany w ramach Programu Operacyjny Polska Wschodnia,

Oś priorytetowa 1: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”,

Działanie 1.4: „Wzór na konkurencję”.

1. Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie wzornictwa w działalności Przedsiębiorstwa Budowlanego Grzegorz Jankowiak. Cel projektu zostanie zrealizowany w wyniku przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej przez firmę̨ zewnętrzną wybraną w ramach zapytania ofertowego (nr 01/07/2019). Ciągły rozwój firmy i poszerzanie oferty produktowej to główne cele właściciela. Jednak w dotychczasowej ofercie przedsiębiorstwa można zaobserwować braki w doświadczeniu we wzornictwie. Klienci obecnie oczekują najwyższej jakości produktu, użyteczności oraz oryginalnego designu wpisującego się w aktualne trendy m.in. w zakresie budownictwa ekologicznego czy budownictwa modułowego. Przeprowadzona analiza firmy przez specjalistów z zakresu wzornictwa pozwoli na określenie rekomendowanych zmian aby poprawić pozycję konkurencyjną firmy oraz opracować silne wyróżniki oferowanych produktów na rynku.

2. Planowane efekty:

  1. Uzyskania strategii wzorniczej wraz z rekomendacjami dotyczącymi zmiany w oferowanych produktach oraz rozwoju oferty,
  2. Spełnienia oczekiwań odbiorców poprzez oferowanie wyższej jakości produktu (spełnienie wymagań w zakresie ekologii, funkcjonalności, jakości a także estetyki zgodnie z obowiązującymi trendami),
  3. Poprawa wyników finansowych poprzez wzrost sprzedaży,
  4. Zbudowanie spójnej komunikacji z potencjalnymi klientami,
  5. Wzmocnienie wizerunku firmy i marki jako przedsiębiorstwo zaangażowane w budownictwo ekologiczne oraz modułowe,
  6. Pozyskanie nowych klientów.

3. Wartość projektu: 68 000.00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 57 800.00 PLN