Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Z dniem 25 maja 2018 r. wejdzie w życie  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO) (zwane dalej: Rozporządzeniem).

W związku z tym Przedsiębiorstwo Budowlane Grzegorz Jankowiak i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Jankowiak z siedzibą w Elblągu informują, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (w zależności od inwestycji):
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Jankowiak z siedzibą w Elblągu (82-300), ul.Hetmańska 47 lok. F-G, wpisany do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 578-114-40-89, REGON: 280494500
lub
Przedsiębiorstwo Budowlane Grzegorz Jankowiak z siedzibą w Elblągu (82-300), ul.Hetmańska 47 lok. F-G, wpisany do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 578-283-76-01, REGON: 280355507

numer telefonu:               +48 55 642-50-90

e-mail:                              biuro@jankowiak.elblag.pl

zwane dalej Przedsiębiorstwem.

Przedsiębiorstwo przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • przedstawienia ofert lub poinformowania o produktach oferowany przez Przedsiębiorstwo lub usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo oraz podmioty współpracujące z Przedsiębiorstwem,
 • zawarcia umowy,
 • realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo,
 • rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków oraz odwołań,
 • realizacji przez Przedsiębiorstwo czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym,
 • realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa) lub poręczenia,
 • marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Przedsiębiorstwo lub usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Przedsiębiorstwo w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Przedsiębiorstwa, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 • podmioty i organy, którym Przedsiębiorstwo jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty oraz organy uprawnione do otrzymania od Przedsiębiorstwa danych osobowych lub uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmioty, którym Przedsiębiorstwo powierzyło wykonywanie czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Przedsiębiorstwa na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. pośrednicy kredytowi),
 • podmioty, którym Przedsiębiorstwo powierzyło wykonywanie czynności związanych z pracami zleconymi na rzecz Przedsiębiorstwa na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podwykonawcy, gestorzy sieci),
 • biura informacji gospodarczej, działające na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
 • podmioty współpracujące z Przedsiębiorstwem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:

 • przedstawienia ofert lub poinformowania o produktach oferowany przez Przedsiębiorstwo lub usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo oraz podmioty współpracujące z Przedsiębiorstwem,
 • obowiązywania umowy zawartej z Przedsiębiorstwem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Przedsiębiorstwa wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Przedsiębiorstwo w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Przedsiębiorstwa, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
 • obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Przedsiębiorstwa wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

 

Ważne:     W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych w celu zawarcia i realizacji umowy z Przedsiębiorstwem ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Przedsiębiorstwem.

 

 

POLITYKA  COOKIES

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu www.jankowiak.elblag.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

UWAGA:

Wzór polityki prywatności chroniony jest prawem autorskim, można jednak z niego skorzystać w całości lub fragmentach pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle pochodzenia w formie linku, czyli ciasteczka.org.pl  (informacja z dnia 28-06-2016 r.)