Hetmańska 47, Elbląg

Osoby fizyczne i przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, którzy zdecydują się na zakup mieszkania na wynajem w niektórych przypadkach będą mogły odliczyć VAT naliczony przy zakupie nieruchomości.
Ważne! Zakup mieszkania musi być udokumentowany fakturą vat.

Odliczenie VAT przez czynnych podatników VAT jest możliwe wówczas, gdy zakupione towary i usługi będą służyć działalności opodatkowanej. Prawo to wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT - "W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 (czynni podatnicy VAT), przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (…)"

Osoby, który zakupiły mieszkanie na wynajem, będą mogły odliczyć VAT naliczony przy zakupie, jeżeli lokal ten będzie służył działalności opodatkowanej. W przypadku nabycia lokalu będzie to zatem możliwe, gdy będzie on przeznaczony na najem w celach użytkowych – np. najem pokoi na cele turystyczne, najem na biura. Jeżeli jednak przedsiębiorca zakupi lokal pod najem w celach mieszkaniowych to nie będzie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktury dokumentującej jego zakup. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

UWAGA. Informacje zawarte powyżej pochodzą z ogólnodostępnych źródeł i były aktualne na dzień publikacji. Przed podjęciem decyzji o zwrocie podatku vat prosimy zapoznać się z aktualnymi przepisami podatkowymi i/lub skonsultować się z radcą podatkowym lub odpowiednim urzędem skarbowym.